Skip to main content

USLOVI KORIŠĆENJA

 

UVODNE ODREDBE

Definicije:
„Skymedia“ ili „mi“ označava privredno društvo SKYMEDIA GROUP D.O.O , matični broj matični broj 20115556, PIB: 104205095 , sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića br.28, 11000 Beograd (Zvezdara).

„Korisnik“, „Vi“ označava Vas, korisnika internet sajta (bilo koje fizičko ili pravno lice);

Ovi opšti uslovi korišćenja („Opšti uslovi“) primenjuju se na internet sajtu i imaju za svrhu da regulišu pristupanje i korišćenje internet sajta od strane korisnika.

Pojam „Korišćenje“ znači sve operacije koje vrši korisnik nakon pristupanja internet sajtu, uključujući jednostavan pregled, bez obzira na sredstvo pristupa (npr. kompjuter, tablet ili pametni telefon), tip konekcije (privatna konekcija, konekcija trećeg lica ili javni wi-fi) i mesto konekcije.

Internet sajt pripada Skymeda-i. Korišćenje internet sajta regulisano je ovim Opštim uslovima i uslovljeno je Vašom saglasnošću sa ovim Opštim uslovima.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA

Samim Korišćenjem ovog internet sajta potvrđujete saglasnost sa ovim Opštim uslovima, čiji sastavni deo su i Politike privatnosti.
Svim ovim odredbama, uslovima, politikama i pravilima možete pristupiti preko internet sajta u bilo kom trenutku. Oni mogu biti izmenjeni i dopunjeni, ali primenjuju se oni koji su na snazi na internet sajtu na datum kada Vi koristite internet sajt.

Dodatne odredbe i uslovi se mogu primenjivati na određene funkcionalnosti, delove ili na sadržaj internet sajta. Kada je to slučaj, takvi uslovi će biti prikazani na ekranu ili će im se moći pristupiti putem linka.

Vaša je odgovornost da osigurate da vaša oprema koju koristite za pristup ovom Internet Sajtu (računar, laptop, netbuk, tablet, pametni telefon ili drugi uređaj) bude kompatibilna sa svim specifičnim zahtevima za pristup ovom internet sajtu.

Napominjemo da ne možemo garantovati neprekidan, bezprekidan i bezgrešan pristup ovom internet sajtu. Postoji mogućnost planiranih i vanrednih perioda u kojima određene funkcionalnosti, delovi ili sadržaj ovog internet sajta neće biti dostupni ili će biti izmenjeni, privremeno obustavljeni ili povučeni, po našem isključivom nahođenju i bez obaveze obaveštavanja. Nećemo snositi odgovornost prema Vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakve posledice nedostupnosti, izmena, obustava ili povlačenja ovog internet sajta ili njegovih funkcionalnosti, delova ili sadržaja.

NEDOZVOLJENA PONAŠANJA NA INTERNET SAJTU

Vi se obavezujete da korisite Internet Sajt i sve što je dostupno na Internet Sajtu ili putem Internet sajta isključivo u zakonom dozvoljene svrhe i u skladu sa primenljivim zakonima i propisima, na odgovoran način i bez nanošenja štete Našem poslovnom ugledu, poslovnom ugledu sa nama povezanih pravnih lica i trećim licima.

Naročito se obavezujete da:

  • ne preuzimate, čuvate ili koristite bilo koji sadržaj koji pripada trećim licima i podleže pravima intelektualne svojine ili pravima zaštite podataka o ličnosti;
  • ne sakupljate i skladištite sadržaj internet sajta na nekom serveru ili drugom umreženom uređaju za skladištenje ili stvarate elektronsku bazu podataka tako što ćete sistematski preuzimati i skladištiti sadržinu internet sajta;
  • ne brišete ili menjate bilo koji sadržaj na internet sajtu ili pokušavate da zaobiđete bezbednost, ili ometate funkcionisanje internet sajta ili servera na kojima se čuva;
  • ne unosite na internet sajt viruse, trojance, računarske crve, logičke bombe ili bilo koju vrstu softvera ili tehnološki štetnog materijala.
  • neovlašćeno ne pristupate internet sajtu, serveru na kom se nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa internet sajtom, odnosno napadate internet sajt putem bilo koje aktivnosti koja za cilj ima onemogućavanje ili otežavanje rada internet sajta.
  • ne kreirate linkove ka internet sajtu sa bilo koje druge internet lokacije bez naše prethodne pisane saglasnosti, s tim da možete objaviti link ka internet sajtu na internet sajtu kojim Vi upravljate, pod uslovom da link nije obmanjujući i da Vi tačno navedete njegovu destinaciju i činjenicu da Mi nismo odobrili ili podržali taj link, Vaš internet sajt ili proizvode i usluge koje Vi nudite, i to tako da linkujete početnu stranicu našeg internet sajta (ne i da je frame-ujete ili kopirate) i pod uslovom da internet sajt povezan tim linkom ne sadrži nikakve nezakonite, preteće, uvredljive, klevetničke, pornografske, opscene, vulgarne, nedolične ili nasilne sadržaje, ili sadržaje koji mogu povrediti prava intelektualne svojine ili druga prava trećih lica;
  • ne skladištite, distribuirate ili objavljujete bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, uvredljiv, rasistički, revizionistički, nemoralan, koji podstiče mržnju, ili koji može predstavljati napad na privatnost ili povredu ljudskih prava trećih lica, naročito prava intelektualne svojine ili prava na privatnost trećih lica;
  • ne kreirate lažne ili obmanjujuće porudžbine, a ako se može razumno proceniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe.

Svako pravo koje Vam je odobreno u skladu sa ovim Opštim uslovima prestaće da važi u slučaju da se prekršite bio koju od ovih odredbi.