Skip to main content

POLITIKA PRIVATNOSTI

DEFINICIJA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ovaj tekst se bavi definicijama, svrhom i obimom primene Politike privatnosti kompanije „Skymedia“. U daljem tekstu, „mi“ se odnosi na SKYMEDIA GROUP D.O.O sa sedištem u Beogradu, matični broj 20115556, PIB: 104205095.

„Korisnik“ ili „Vi“ se odnosi na fizička lica koja koriste internet sajtove.

„ZZPL“ označava Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

„Poverenik“ se odnosi na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

„Podaci o ličnosti“ su informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice, kao što su ime, prezime, JMBG, lokacija, IP adresa itd.

„Obrada podataka o ličnosti“ obuhvata sve radnje koje se vrše sa podacima o ličnosti, uključujući prikupljanje, beleženje, čuvanje, upotrebu, širenje i brisanje.

„Profilisanje“ je automatizovana obrada podataka koja se koristi za analizu osobina ličnosti.

„Rukovalac“ je osoba koja određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

„Obrađivač“ je osoba ili entitet koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Politika privatnosti Skymedia-e se bavi zaštitom podataka o ličnosti i pruža informacije o načinu i obimu obrade tih podataka, svrsi obrade, vremenskom periodu čuvanja podataka i pravima korisnika u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Svrha ove Politike privatnosti je definisanje obima i pravnih osnova za obradu podataka o ličnosti korisnika internet sajtova, kao i usvajanje mera zaštite tih podataka. Skymedia prikuplja podatke o ličnosti korisnika tokom aktivnosti na internet sajtu i pregleda stranica. Obrada podataka o ličnosti može biti povezana i sa drugim aktivnostima vezanim za korišćenje internet sajtova i Povezanih usluga.

Ova Politika privatnosti se primenjuje isključivo na prikupljanje i obradu podataka putem Internet sajta Skymedia-e. Za druge načine prikupljanja i obrade podataka, možete se obratiti Skymedia-i putem e-maila ili pismenim zahtevom na navedenu adresu.

Skymedia neće koristiti ili deliti podatke o ličnosti korisnika u svrhe koje nisu povezane sa opisanim u ovoj Politici privatnosti, osim ako korisnike ne obavesti i dobije njihovu saglasnost. Korisnici su odgovorni za tačnost informacija koje dostave.

Ukoliko ne prihvatate ovu Politiku privatnosti, možete prestati sa korišćenjem Internet sajta i ne davati svoje podatke o ličnosti Skymedia-i. Ukoliko internet sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, korisnicima se savetuje da se upoznaju sa Politikama privatnosti tih stranica i načinom na koji obrađuju podatke o korisnicima.

Skymedia, kao rukovalac podataka o ličnosti prema ZZPL-u, određuje svrhu, osnov i načine obrade podataka o ličnosti.

OBIM, SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI KAO I PERIOD ČUVANJA

Obim podataka o ličnosti koje obrađujemo može varirati u zavisnosti od usluga i funkcionalnosti internet sajtova koje koristite. Kako bismo Vam pomogli da razumete koje podatke o ličnosti obrađujemo, u nastavku ćemo navesti informacije o vrstama podataka koje obrađujemo, grupisane prema svrsi i pravnom osnovu obrade.

Za svaku svrhu obrade utvrdili smo pravni osnov i rok čuvanja podataka o ličnosti. Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je neophodno za postizanje svrhe za koju se obrađuju. Nakon ispunjenja svrhe, trajno ćemo ih obrisati ili onemogućiti pristup, osim ako postoji zakonska obaveza da ih čuvamo. Kriterijumi za određivanje vremena čuvanja podataka uključuju zakonske obaveze i potrebe za postupanjem prema Vašim zahtevima.

POSETA INTERNET SAJTU

Prilikom posete Internet sajtu, Vaš pretraživač će automatski bez vašeg aktivnog učešća slati određene informacije na server naše internet stranice. Ove informacije uključuju IP adresu Vašeg uređaja koji se povezao na internet, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu sa koje ste došli (referral URL), vrstu pretraživača koji koristite, i, ako je potrebno, operativni sistem Vašeg računara koji podržava internet, zajedno sa informacijama o Vašem internet provajderu. Ovi podaci se privremeno beleže u tzv. log datoteci.

Ako ste omogućili geolokaciju u svom pretraživaču, operativnom sistemu ili drugim postavkama vašeg uređaja, koristićemo tu informaciju kako bismo Vam ponudili prilagođene Povezane usluge.

Ukoliko želite, u svakom trenutku možete onemogućiti funkciju geolokacije na svom uređaju. Takođe imate mogućnost upravljanja dozvolama za pristup lokaciji Vašeg uređaja putem postavki na samom uređaju.

NEWSLETTER, OBAVEŠTENJA I MARKETING

Što se tiče naših marketinških aktivnosti, možemo koristiti Vaše kontakt informacije kako bismo Vam slali obaveštenja ili Newsletter. Takođe, možemo koristiti Vaše lične podatke kako bismo prilagodili naše ponude i sadržaj Vašim interesovanjima i očekivanjima, na primer, na osnovu Vaših preferencija i podataka prikupljenih putem kolačića, kao što je Vaše ponašanje na internet sajtovima.

Ukoliko ste nam dali saglasnost za primanje obaveštenja i informacija putem Newsletter-a, koristićemo Vašu e-mail adresu i broj telefona kako bismo Vam slali informacije novostima i, vestima.

Ako ste dali saglasnost za primanje obaveštenja putem e-maila, koristićemo Vašu verifikovanu e-mail adresu.

Svoju saglasnost možete u svakom trenutku povući putem naše korisničke podrške putem kontakt forme ili putem e-mail adrese web@skymedia.rs.

Ako želite da povučete saglasnost za primanje obaveštenja putem e-maila, to možete učiniti i putem linka za odjavu koji se nalazi u svakom e-mailu.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka do trenutka povlačenja.

Sadržaj koji Vam šaljemo ili vas obaveštava o njemu, prilagodićemo Vašim interesovanjima kako bismo Vam pružili relevantne informacije, koristeći podatke koje ste dobrovoljno pružili.

Vaši lični podaci će se obrađivati u skladu sa pravilima opisanim u navedenoj politici privatnosti, a takođe se mogu koristiti i u druge svrhe, kako će biti objašnjeno u ostalim delovima ove politike privatnosti.

UPITI I OBRADA LIČNOSTI

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama i vrsti upita, možemo prikupiti Vaše lične podatke kao što su ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa i ostale relevantne informacije koje ste podelili s nama u vezi s Vašim upitom.

Naše interesovanje za ovakvu obradu podataka proizlazi iz potrebe da odgovorimo na Vaša pitanja, rešimo postojeće probleme, i time obezbedimo Vaše zadovoljstvo kao našeg  potencijalnog klijenta ili korisnika Internet sajta.

IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Skymedia zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet sajtu ili na drugi adekvatan način. Sa tim u vezi, preporučujemo Vam da redovno vršite proveru odeljka koji se odnosi na Politiku privatnosti kako biste imali najnovije informacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate neka pitanja, komentare ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila web@skymedia.rs ili slanjem pisanog zahteva na adresu Dimitrija Tucovića 28a, 11000 Beograd.