Skip to main content
Feuerzone
2Asset 115@4x

Uslovi korišćenja

POSEBNI UGOVORNI USLOVI KORIŠĆENJA ZA KONCERTE RAMMSTEIN

Kupovina i korišćenje ulaznica za koncert, kao i učešće na događaju koji je zakazan u Ušće Park-u u Beogradu, podrazumeva saglasnost sa propisima Organizatora za prisustvo na događaju.

DEFINICIJE

Događaj

Definicija „Događaj“ obuhvata, ali nije ograničena na: muzičke koncerte, plesne ili pozorišne izvedbe, festivale, sportske manifestacije, izložbe, sajmove i sve ostale javne manifestacije u vezi sa prethodno navedenim, za koje je javni ulaz uslovljen kupovinom ulaznice. U okviru ovog dokumenta, ovaj izraz se posebno odnosi na koncert grupe Rammstein koji će se održati u Ušće Park-u u Beogradu.

Ulaznica

Građanski ugovor između Organizatora događaja, Prodavca i Kupca, u pisanoj ili elektronskoj formi, sa jedinstvenim identifikatorima, ima za cilj da omogući prisustvovanje Događaju koji je naznačen na ulaznici. Osoba koja je korisnik (ili poseduje ulaznicu) potvrđuje svoje pravo da prisustvuje događaju putem te ulaznice. U kontekstu ovog dokumenta, ovaj termin se odnosi na koncert grupe Rammstein koji će se održati u Ušće Park-u u Beogradu.

Elektronska ulaznica

Posebna elektronska ulaznica izdata putem internet portala ili aplikacije koja omogućava skladištenje i prenos ulaznica na digitalne uređaje, štampanje na papiru od strane Kupca ili vlasnika po potrebi i verifikovanje na mestu događaja pomoću digitalnih uređaja.

Kupac

Osoba koja kupuje ulaznicu (E-ulaznicu), bez obzira na ime osobe kojoj je izdat fiskalni račun ili faktura generisana kupovinom. Za potrebe ove odredbe, termin „Kupac“ podrazumeva da obuhvata Vlasnika i Posetioca, odredba se treba razumeti isključivo u slučaju poslednje dve osobe ili se takođe primenjuje na njih. Ova odredba važi i za pravno lice Kupca, osim onih odredbi koje se po svojoj prirodi mogu primeniti isključivo na fizičko lice.

Prodavac

Pravno lice koje je sa Organizatorom događaja zaključilo ugovor o prodaji ulaznica za događaj je zvanični distributer ulaznica za događaj putem internet prodavnice i mobilne aplikacije. Za potrebe ovog dokumenta, Prodavac je EFINITIX DOO BEOGRAD (u nastavku teksta EFINITIX) Dimitrija Tucovića 10, Beograd, Matični broj : 17242628, PDV reg. broj: 100835855.

Internet prodavnica

Usluga koja funkcioniše na internet platformi na kojoj Prodavac prodaje ulaznice koje obezbeđuje Organizator događaja. Za potrebe ovog dokumenta, termini www.efinity.rs i eFinity aplikacija će se razumeti kao Internet prodavnica.

Vlasnik ili posednik ulaznice

Fizičko lice koje stvarno poseduje ulaznicu koja mu/joj daje pravo da prisustvuje događaju.

Posetilac

Fizičko lice koje prisustvuje ili namerava da prisustvuje događaju sa ulaznicom.

Transakcija kupovine

Proces koji je pokrenuo Kupac, u skladu sa voljom Kupca, u internet prodavnici ili mobilnoj aplikaciji Prodavca za kupovinu određenih ulaznica, u kojem se utvrđuje tačna priroda ulaznica koje se kupuju (događaj, kategorija ulaznice, cena ulaznice), odabrani način plaćanja i izdavanja ulaznica, kao i podaci koji se odnose na Kupca i stvarnog Posetioca, vrednost plaćene ulaznice i sistemske naknade su jasno evidentirani.

Organizator događaja

Organizator događaja je strana koja je isključivo odgovorna za događaj kao uslugu za koju se ulaznica koristi i odgovorni nosilac naknade za učešće od prodaje ulaznica. Za potrebe ovog dokumenta, organizator događaja je SKYMEDIA GROUP D.O.O.

 

USLOVI ZA KORIŠĆENJE ULAZNICA I POSETU DOGAĐAJA

 

1.Zabranjena je pretprodaja ulaznica u komercijalne svrhe kupljenih za događaj i prodaja ulaznica za privatne potrebe. 

 

2.Ulaznica daje pravo na jedan ulazak na događaj za vlasnika ulaznice.

 

3.Organizator događaja ima pravo da koristi podizvođače za obavljanje provere podobnosti i sigurnosti .

 1. Događaj nije otvoren za decu mlađu od 6 godina. Deca od 6-16 godina moraju imati važeću ulaznicu po punoj ceni i biti u pratnji odrasle osobe. 
 2. Posetioci su podložni pravilima aktuelnog kućnog reda na mestu održavanja događaja, tj. u Ušće Park-u tokom Događaja. Aktuelna verzija kućnog reda biće prikazana na internet stranici Organizatora ( https://skymedia.rs/dogadjaji/rammstein-beograd2024/ ) i na mestu održavanja događaja.
 3. Posetioci, vlasnici ulaznica izričito prihvataju da će tokom događaja biti snimljen vizuelni i/ili audio materijal kao što su fotografije, film, TV i/ili zvučni snimci (u daljem tekstu „Snimci“) Posetioca (vlasnika ulaznice) od strane Rammstein Konzert GmbH (Hertzstraße 63 B, 13158 

Berlin, u daljem tekstu „Rammstein“) i/ili trećih lica koje je Rammstein angažovao u ovu svrhu tokom Događaja. Kupovinom ulaznice, Posetilac (vlasnik ulaznice) se slaže da on/ona može biti snimljen od strane Rammstein Konzert GmbH ili Rammstein benda, bez ikakvih ograničenja u pogledu prostora, vremena ili sadržaja, editovan ili needitovan, u celini ili delimično, na fizičkim ili nefizičkim medijima/uređajima za skladištenje podataka, u bilo kom mediju i formatu (npr., ali ne ograničavajući se na štampani, društveni, audiovizuelni ili onlajn mediji), i svaki takav snimak može da se koristi sam i/ili preko trećih strana , može se reprodukovati, distribuirati, emitovati, učiniti javno dostupnim i dostupnim bez ikakvih ograničenja ili nadoknade.

 1. Posetilac (vlasnik ulaznice) prihvata da je odgovornost i obaveza Posetioca (vlasnika ulaznice) da se upozna i da se pridržava važećih zakona, propisa i pravila u vezi sa ulaskom na događaj i učešćem u događaju. U slučaju nepoštovanja ovih zakona, propisa i pravila, vlasniku ulaznice može biti odbijen pristup ili može biti udaljen sa događaja. Nikakva nadoknada se neće isplatiti vlasniku ulaznice ili Posetiocu za takvo isključenje ili izbacivanje.

ZAVRŠNE I RAZNE ODREDBE

 1. Posetilac (vlasnik ulaznice) objavljuje da je svestan da Organizator događaja isključuje svaku odgovornost za bilo kakav rizik, opasnost, povredu ili smrt koja može nastati u vezi sa njegovim/njenim dolaskom ili odlaskom sa događaja, isključujući bilo koji događaj koji se odvija se na mestu događaja.
 2. Slično, Organizator događaja isključuje odgovornost u slučaju Posetilaca (vlasnika ulaznica) uzrasta 6-16 godina ako rizik, opasnost, povreda ili smrt proističu iz nepoštovanja ili kršenja obaveze nadzora od strane odraslih osoba koje prate dete uzrasta 6-16 godina.
 3. Posetilac (vlasnik ulaznice) – u slučaju 6-16 godina, odrasli pratilac potvrđuje da prisustvuje događaju gde su posetioci izloženi visokom nivou muzičke buke, vrućine i svetlosti i stoga Organizator događaja izričito isključuje bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled ovih efekata (bilo za slušni, nervni, vizuelni ili drugi senzorni sistem).
 4. Posetilac potvrđuje da su produkcije i performansi predstavljeni tokom događaja zaštićenih autorskim pravima i pravima izvođenja, stoga je, u skladu sa važećim odredbama o autorskim i srodnim pravima, upotreba kamere i/ili uređaja za snimanje zvuka strogo zabranjena u tom području događaja i tokom celog trajanja događaja bez prethodne pismene dozvole nosilaca prava, kao i snimanje slika i/ili zvučnih snimaka događaja, uključujući nastupe bilo kojih uvodnih bendova. Organizator događaja će objaviti posebno obaveštenje o dodeli prava na snimanje i objaviti ga na mestu održavanja manifestacije. U suprotnom, pravo se neće smatrati datim. Ukoliko takav materijal bude snimljen, Organizator događaja ima pravo da zahteva od bilo koje osobe koja krši ovo pravilo da uništi snimak, da odmah obustavi radnju i da odbije ulazak na događaj ili da zahteva od počinioca da napusti događaj bez ikakvog obaveza plaćanja obeštećenja, obeštećenja ili druge naknade ove vrste, ili refundiranja ili nadoknade cene ulaznice ili njenog određenog dela.
 5. U slučaju nedolaska na događaj, ulaznice se ne refundiraju.
 6. Vreme početka ili otvaranja kapija prikazanog na ulaznici je indikativno i stvarni početak događaja ili ulaz na događaj se možda neće značajno razlikovati. Za određene događaje, prikazano vreme početka je vreme početka glavnog nastupa, a svi uvodni bendovi ili drugi prateći događaji mogu biti održani pre vremena početka prikazanog na ulaznici.
 7. Prilikom ulaska, Organizator događaja može, preko službe za obezbeđenje događaja, pored provere autentičnosti i validnosti ulaznice, izvršiti i proveru odeće i prtljaga lica koja ulaze na događaj. Ova provera služi za bezbednost posetilaca događaja. Ulaz na događaj može biti odbijen sve dok lice koje čeka da bude primljeno ne može da pokaže važeću ulaznicu ili dok osoblje koje sprovodi prijem odbije ulazak osobi koja čeka da bude primljena, uz navođenje odgovarajućih razloga.
 8. Zabranjeno je unositi na događaj hranu, piće, otvorene ili neotvorene flaše tečnosti, konzerve, flaše, plastične flaše, kišobrane, kese veće od A/4, bilo koji alat za pirsing ili sečenje, selfi štapove, posude za hranu, uređaje za snimanje zvuka, laserske pokazivače, laptopove, go-pro kamere, kamere, video kamere, drogu, eksploziv, oružje, lance ili bilo koji drugi predmet za koji Organizator događaja smatra da je opasan za publiku ili vođenje događaja.
 9. Posetilac je dužan da ulaznicu drži kod sebe i da je na zahtev preda ovlašćenom licu na uvid, sve dok boravi na događaju. Posetilac prihvata da određene ulaznice mogu da važe samo za određene oblasti unutar područja događaja.
 10. Ulaznica za sedenje daje posetiocu pravo da boravi na tribinama za vreme nastupa samo i isključivo na mestu naznačenom na ulaznici.
 11. Posetioci moraju biti na svojim mestima najkasnije deset minuta pre početka događaja. Da bi se obezbedio nesmetan tok događaja, Organizator događaja može ograničiti kretanje Posetioca.
 12. Svako prisustvuje događaju na sopstvenu odgovornost. Iako će Organizator događaja dati sve od sebe da omogući bezbedno odvijanje događaja, Organizator događaja se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvo neodgovorno ponašanje Posetilaca. Takve incidente Posetilac mora odmah da prijavi službi obezbeđenja na licu mesta.
 13. Događaj nije otvoren za Posetioce pod dejstvom alkohola, droge ili drugih psihoaktivnih supstanci čak i ako prilože važeću ulaznicu. Posetiocu (vlasniku ulaznice) zbog takvog isključenja neće se platiti nikakva nadoknada ili obeštećenje.
 14. Organizator događaja može udaljiti svakog Posetioca (vlasnika ulaznice) koji zanemaruje ili grubo krši uslove učešća, pravila događaja ili kućni red mesta održavanja događaja, uputstva službe obezbeđenja i drugih organa za sprovođenje zakona, kako bi se obezbedilo bezbedno odvijanje događaja i nesmetana zabava svih posetilaca prisutnih na događaju. Organizator događaja nije dužan da plati bilo kakvu odštetu u slučaju isključenja iz navedenih razloga.
 15. Strogo je zabranjeno ometati izvođenje, na bilo koji način uznemiravati umetnike i saradnike, kompromitovati ili onemogućavati njihov rad. Organizator događaja će odmah zatražiti od Posetioca koji se ovako ponaša da obustavi svoju aktivnost. Svaki Posetilac koji nastavi da se ponaša neprimereno ili počini ozbiljan prekršaj uprkos upozorenju biće odmah uklonjen sa mesta događaja od strane Organizatora događaja. Posetiocu se neće platiti nikakva naknada za takvo isključenje.
 16. Organizator događaja zadržava pravo da izvrši manje i/ili opravdane promene izvođača, glumačke ekipe, igrača, nastupa, vremena početka ili drugih parametara događaja i isključuje svaku odgovornost za štetu nastalu takvim promenama.
 17. Događaj će se održati i u slučaju kiše.
 18. Događaj će se smatrati održanim čak i ako je prekinut, prekinut ranije ili odložen zbog vremenskih uslova, pod uslovom da:
 19. a) Održano je više od polovine događaja
 20. b) Početak događaja je odložen za manje od pedeset procenata (50%) zakazanog trajanja događaja; 
 21. c) Ako je događaj prekinut za manje od dvadeset pet procenata (25%) zakazanog trajanja događaja.
 22. Ukoliko se događaj suspenduje, Organizator događaja će nastojati da stvori neophodne uslove za bezbedno čekanje Posetilaca, ali neće biti odgovoran za bilo kakav propust ili za bilo kakvu neadekvatnost istog.

 

 1. U slučaju otkazivanja događaja, Organizator događaja će odmah obavestiti Kupce putem obaveštenja o tome kako da vrate ulaznice i kako da dobiju povraćaj novca. Obaveštenje će sadržati sve relevantne detalje otkazanog događaja, činjenicu i razlog otkazivanja, način refundiranja ulaznica kao i kontakt osoba koje će refundirati ulaznice.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA EFINITY MOBILNE APLIKACIJE I WEB PORTALA

 1. Kompanija EFINITIX DOO BEOGRAD (u daljem tekstu EFINITIX), ul. Dimitrija Tucovića br.10, Beograd, matični broj: 17242628, PIB: 100835855, je vlasnik i izdavalac eFinity mobilne aplikacije na Android i iOS mobilnim platformama (u daljem tekstu eFinity Aplikacije) kao i eFinity WEB Portala http://www.efinity.rs/ (u daljem tekstu eFinity WEB Portal).

2.Svako lice koje je eFinity Korisnik pristaje na Opšte uslove korišćenja eFinity Servisa i može da koristi sve funkcije eFinity Servisa mobilne aplikacije i eFinity WEB Portala.

 1. Kompanija EFINITIX ima pravo da prikuplja, koristi, obrađuje sve podatke koji se prikupljaju u okviru eFinity Servisa, odnosno pripadajućih eFinity Aplikacija, koje predstavljaju sastavni deo Opštih uslova korišćenja eFinity Servisa. Kompanija EFINITIX se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima eFinity Servisa, kao i podatke o transakcijama iste čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti isključivo za potrebe eFinity Servisa i eFinity Korisnika, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Kompanija EFINITIX prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima eFinity Aplikacije i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kompanija EFINITIX daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima eFinity Aplikacije se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Kompanije EFINITIX (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. EFINITIX se obavezuje da neće arhivirati, u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke preuzete od korisnika eFinity Aplikacije vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija EFINITIX je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 1. Rukovalac podataka, koji se dobijaju na osnovu korišćenja eFinity Servisa, odnosno eFinity Aplikacije i eFinity WEB Portala, u skladu sa gore navedenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, je kompanija Telekom Srbija, a Obrađivač podataka je kompanija EFINITIX. Telekom Srbija ima ekskluzivno pravo da prodaje eFinity aplikativni servis (u daljem tekstu eFinity Servis), za potrebe svojih krajnjih korisnika, pravnih lica koja su registrovana u Republici Srbiji (u daljem tekstu eFinity Korisnik).
 2. Korisnik podataka, koji se dobijaju na osnovu korišćenja eFinity Servisa mobilne aplikacije i eFinity WEB Portala, u skladu sa gore navedenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, su eFinity Korisnici koji sa kompanijom Telekom Srbija imaju adekvatan Ugovor o korišćenju eFinity Servisa.
 3. Kompanija EFINITIX zadržava pravo da u svakom trenutku i bez dodatne najave, povuče eFinity Servisa mobilnu aplikaciju i/ili i eFinity WEB Portal iz upotrebe, kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja eFinity Servisa, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku na web sajtu http://www.efinity.rs i u okviru same eFinity Servisa mobilne aplikacije.
 4. eFinity Aplikaciju i eFinity WEB Portal može koristiti samo registrovani Korisnik eFinity Servisa. Kompanija EFINITIX zadržava pravo da, u svakom trenutku, proveri identitet Korisnika eFinity Servisa putem Telekom Srbija koji poseduje registracione podatke eFinity Korisnika.
 5. Korisnik eFinity Servisa može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan da Rukovaocu Podataka nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.
 6. Rukovalac, Obrađivač i Korisnik podataka o Korisniku eFinity Servisa podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 7. Korisnik eFinity Servisa je saglasan da kompanija EFINITIX sve podatke koji se nalaze u okviru eFinity Aplikacija (Android i/ili iOS), odnosno do kojih je došla preko eFinity WEB portala, a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prikupljenih podataka, i dostavljanja sadržaja putem eFinity WEB Portala i eFinity Aplikacija, odnosno omogućavanja dodatnih servisa eFinity Korisnicima eFinity WEB Portala i eFinity Aplikacija
 8. Korisnici eFinity Servisa koji nisu u periodu od 6 meseci imali ni jednu transakciju u okviru eFinity Servisa mogu biti privremeno suspendovani, odnosno takvi Korisnici eFinity Servisa jedino na pisani zahtev poslati na office@efinity.rs mogu biti uključeni ponovo u eFinity Servis.
 9. Korisnik eFinity Servisa bilo kakvu primedbu/sugestiju može da prijavi slanjem mail-a na office@efinity.rs.
 10. Svako neovlašćeno korišćenje, pokušaj reverznog inženjeringa ili zloupotreba eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije biće sankcionisano u skladu sa Zakonskim aktima i povlači trajno oduzimanje prava korišćenja eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije.
 11. Korisnik eFinity Servisa će prilikom instaliranja svake nove verzije eFinity Aplikacije dobiti jasne informacije o potrebnim pravima i saglasnostima na korišćenje mobilnog telefona, odnosno pripadajućih delova telefona (GPS senzor i sl.) koji se moraju eksplicitno prihvatiti od strane Korisnika eFinity Servisa Aplikacije.
 12. Korisnik eFinity Servisa u svakom trenutku može putem eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije, odnosno putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru eFinity WEB Portala i/ili eFinity Aplikacije.

OFICIJALNI SUVENIRI:

ULAZI:

BILETARNICA:

ORMARIĆI ZA PRTLJAG:

PRISTUP ZA OSOBE SA INVALIDITETOM:

ZABRANJENI predmeti na koncertu Rammsteina:

 • rančevi i torbe veći od 20×30 cm (veličina A/4)
 • akcione kamere
 • dronovi
 • štapovi za selfije
 • profesionalne kamere sa odvojivim objektivima, profesionalni video i audio
 • uređaji za snimanje
 • oružje
 • boce ili posude bilo kog tipa
 • predmeti koji mogu biti korišćeni kao projektili
 • laserski pokazivači
 • bicikli, trotineti, roleri, skejtbordovi
 • hrana ili piće
 • kišobrani (u slučaju kiše, molimo vas da umesto kišobrana ponesete kišni mantil)

STAROSNA OGRANIČENJA:

OFICIJALNI SUVENIRI:

UŽIVAJTE NA KONCERTU!

venue-map
gps
maps-booking